Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt av velferdsetaten i Oslo kommune.

Fri rettshjelp gis som hovedregel kun til personer, og ikke også til bedrifter og organisasjoner.
Om man har krav på fri rettshjelp er avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue.

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har, men i mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar årsinntekt over kr 246 000, eller til søkere som er gifte eller samboere hvis samlet årsinntekt overstiger kr 369 000 - eller hvis søker/søkers husstand har netto ligningsformue over kr 100 000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig av normal verdi og driftsmidler i personlig næringsdrift.

Beboere i Oslo & omegn kan få fri rettshjelp ved oppmøte hos kommunalt advokatkontor i Storgaten 19, eller eventuelt enkelt kunne rette forespørsel om fri rettshjelp til advokatfirma via E-skjema på frirettshjelp.oslo.no. For øvrig må man rette direkte henvendelse til lokalt privatpraktiserende advokater/rettshjelper om vedkommende vil og kan yte deg fri rettshjelp i din aktuelle sak.